En översiktsbild av Kvarteret Lövholmen sett från Google Earth. Bilden visar området från ovan och ger en vy över byggnader, vägar och omgivningen runt Lövholmen.

Drone mapping