3D-skanning – laserskanning vid konstruktion och projektering