GSSI Utility Scan är en markradarutrustning tillverkad av Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI). Utility Scan är specifikt utformad för att lokalisera och kartlägga underjordiska VA-ledningar, kablar och andra infrastrukturer.

Markradar