Åkersberga station och båthamnsvägen byggs om

Bladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljön

Varför du bör välja oss

KO Mätteknik logga

En historisk bild av Åkersberga station från förra sekelskiftet. På bilden syns en träbyggnad med karakteristisk arkitektur som representerar den tidsperioden. Det finns ett ånglok på spåret framför stationen och människor i tidstypiska kläder som väntar på plattformen. Denna bild ger en inblick i hur Åkersberga station såg ut under den historiska eran och visar på förändringar över tid i stationsdesign och transportmedel

Åkersberga station och båthamnsvägen byggs om

Två tågbroar ska byggas och biltrafiken ska gå under järnvägsbron, i höjd med McDonalds och Byggmax genom att en ny väg byggs från Rallarvägen till Sågvägen.

Den första bron beräknas bli klar i vår 2019 och bro nummer två beräknas bli klar i december 2020.

KO Mätteknik har en mätchef på plats och mätningstekniker.

Most Recent Entries