Citylink tunneln

Bladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljön

Varför du bör välja oss

KO Mätteknik logga

KO Mätteknik spelar en avgörande roll i Citylink tunnelprojektet för Stockholms elförstärkning

Vi på KO Mätteknik är Stolta över att delta i Citylink-tunnelprojektet för Stockholm’s elförstärkning

KO Mätteknik, en ledande aktör inom mätteknik och ingenjörstjänster, är stolta över att meddela att de har blivit tilldelade utsättningen av Citylink-tunneln mellan Anneberg och Skanstull. Projektet, som drivs av byggföretaget Hochtief Implenia, är beställt av Svenska kraftnät och syftar till att förstärka elnätet i Stockholm för att möta det växande behovet av el i regionen.

Citylink-tunneln är en spännande och tekniskt avancerad TBM (Tunnelborrmaskin)-borrat projekt. Med sex vertikala schakt, varav det djupaste når ner till 100 meter, kommer tunneln att bli en ny elförbindelse mellan stationerna Anneberg och Skanstull. KO Mätteknik har fått ansvaret att utföra utsättning, skanning och mängdreglering av bergtunneln, bergschakterna och jordschakterna.

En av de viktiga uppgifterna för KO Mätteknik är att filma de borrade vertikala schakten för att geologer möjlighet att undersöka eventuella sprickor i berget. Detta är en viktig åtgärd för att säkerställa att tunneln och schakten konstrueras på ett säkert sätt och att de uppfyller höga kvalitetsstandarder.

Stockholmregionens elnät genomgår för närvarande flera förstärkningsprojekt för att möta det ökande behovet av el. Detta Citylink-projekt, med dess tunnel mellan Anneberg och Skanstull, utgör en betydande del av denna satsning. Genom att dra elförbindelsen under Stockholms innerstad möjliggör projektet en smidig och effektiv transport av el i staden.

KO Mätteknik har lång erfarenhet och expertis inom mätteknik och ingenjörstjänster. Företagets dedikerade team av erfarna tekniker och ingenjörer kommer att arbeta tätt tillsammans med HochTief Implenia för att säkerställa en framgångsrik genomförande av Citylink-projektet. KO Mätteknik är stolta över att bidra till utvecklingen av Stockholms elnät och till att möta stadens framtida energibehov.

Med detta projekt bekräftar KO Mätteknik sin position som en pålitlig partner och expert inom mätteknik och ingenjörstjänster. Företaget ser fram emot att fortsätta samarbetet med ledande aktörer inom infrastrukturprojekt och att bidra till framtidens tekniska framsteg och utveckling inom energisektorn.

Kontakta oss klicka här

Most Recent Entries

fotografering med drönare och mängdreglering eller volymberäkningKO Mätteknik AB

Mängdreglering och volymberäkning

Vi är experter på precisionsbaserade mängdregleringar och…
Skannar efter armering med betongradar

Betongradar

Tunnelborrmaskinen som används för Citylink-projektet, som sträcker sig från Anneberg till Skanstull, är en imponerande teknisk bedrift. Denna gigantiska maskin, kallad "TBM", är över 100 meter lång och väger mer än 2 000 ton.
En drönare används för att utföra avancerade arkeologiska undersökningar från ovan. Genom att skanna och kartlägga ruiner och artefakter med 3D-teknologi ger detta tillvägagångssätt arkeologer nya insikter och hjälper till att bevara vårt kulturella arv.
En bild som visar en skanning av entrén till Dramaten i Stockholm. På bilden syns en person som använder skanningsutrustning för att noggrant dokumentera och registrera entréområdet till Dramaten-teatern. Skanningen möjliggör en detaljerad 3D-representation av arkitekturen, inklusive dörrar, trappor och andra karakteristiska detaljer som utgör teaterns välkomnande ingång
Mätningstekniker i färd med en av våra tjänster som är laserskanning av en byggnad i Gamla Stan i Stockholm. Han använder Leica rtc360 och ipad pro med Leica cyklone filed 360 och gör även sättnings och kontrollmätningar med laserskannern kallas reality captureKO Mätteknik AB

Reality Capture

En översiktsbild av Kvarteret Lövholmen sett från Google Earth. Bilden visar området från ovan och ger en vy över byggnader, vägar och omgivningen runt Lövholmen.

Drone mapping

Flygmätning med drönareKO Mätteknik AB

Kartering med drönare

En 3D-modell som skapats genom laserskanning och exporterats i IFC-format. Modellen visar en detaljerad och noggrann representation av en byggnad eller ett område. Genom att använda laserskanningsteknik har alla ytor och detaljer fångats in i modellen med hög precision. IFC-formatet möjliggör en interoperabilitet mellan olika programvaror och gör det enkelt att dela och använda modellen i olika byggprojekt. Bilden ger en översikt av den omfattande 3D-modellen och visar dess struktur, dimensioner och detaljer.