Kv Lövholmen i Liljeholmen

Bladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljön

Varför du bör välja oss

KO Mätteknik logga

Lövholmen blir en ny stadsdel

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen. Förslaget till ny planering innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola och förskolor, parker och kontor.

Skanska utför spontning för att skydda de kulturhistoriska värdefulla miljöerna och byggnaderna som ska sparas och få ny användning.

KO Mätteknik är på plats på Kv Lövholmen och utför sättnings och kontrollmätningar på dessa kulturarv.

Most Recent Entries