Kvarnholmen byggs om till en ny stadsdel

Bladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljönBladet symboliserar att KO Mätteknik värnar om miljön

Varför du bör välja oss

KO Mätteknik logga

Kvarnholmen byggs till en ny stadsdel.

Kvarnholmen byggs till en ny stadsdel.KO Mätteknik har varit på plats vid rivning och nybyggnad av kaj tre kronor. Med Skanska som uppdragsgivare.

Most Recent Entries